"/> This is the blog of Zhyrna Inna Mykolaivna. The target of the blog is to help my pupils and their parents with learning English. Мета блогу допомогти учням та їх батькам вивчати англійську мову. А також поділитися своїми наробками.

четвер, 17 березня 2016 р.

вівторок, 15 березня 2016 р.

неділя, 13 березня 2016 р.

                                                           4 клас

                   спеціальні запитання


пʼятниця, 11 березня 2016 р.

                                                              2 клас

                                            Clothes


четвер, 10 березня 2016 р.

                                                      3-Б, 3- В
                   

Неправильні дієслова ( 1 и 2 форми)


середа, 9 березня 2016 р.


                                        4-В

Who
хто
What
що, який
Where
де, куди
When
коли
Why
чому
How
як
How many
How much
скільки
Whose
чий
Which
котрий
What colour
якого кольору
What kind of
який
How old
скільки років

понеділок, 7 березня 2016 р.

                                                           3  клас
                       

                     food for breakfast


субота, 5 березня 2016 р.

                                         Учням 4-В класу
Name______________________________                              Form_______________________

Завдання
І. Переклади на англійську мову:
1. Діти приходять додому о 2 годині.
_____________________________________________________________________________
2. Вона буде кататися на ковзанах наступної зими.
_____________________________________________________________________________
3. Мій брат ходив до зоопарку вчора.
_____________________________________________________________________________
4. Вони були вдома минулої суботи.
_____________________________________________________________________________
5. Ми любимо читати англійські книжки.
_____________________________________________________________________________
6. Хлопці не будуть грати в теніс завтра.
_____________________________________________________________________________
7. Моя сестра працювала в лікарні минулого року.
_____________________________________________________________________________
8. Його друзі живуть далеко від школи.
_____________________________________________________________________________
9. Я не піду до парку наступної неділі.
_____________________________________________________________________________
10. Ми любимо грати у футбол влітку.
_____________________________________________________________________________
ІІ. Склади 1 заперечення і 5 запитань до речення.
They went to the village last Sunday.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Вибери і підкресли вірний час дієслова.
1.      The boys (spent, spend, will spend) their next  summer holidays in Lutsk.
2.      The schoolchildren (have, will have, had) 5 lessons every Tuesday.
3.      Taras ( writes, will write, wrote) a letter to his friend tomorrow.
4.      We ( shall speak, speak, spoke) English at the last lesson.
5.      They ( see, saw, seen) many animals at the zoo yesterday.
6.      Kate ( washes, washed, will wash) her hands and face every day.
ІV. Склади запитання відповідно до відповідей.
_____________________________________________________________________________
-         I go to school.
_____________________________________________________________________________
-         No, I didn’t go to school yesterday.
_____________________________________________________________________________
-         I went to the country.
_____________________________________________________________________________
-         I shall go to the country too.

V. Дати короткі відповіді на запитання.
1. Did you go to the village last summer?
_____________________________________________________________________________
2. Will the girl water flowers?
_____________________________________________________________________________
3. Does Anton like to watch TV?
_____________________________________________________________________________
4. Do the children like to play football?
_____________________________________________________________________________
5. Were you at school yesterday?
_____________________________________________________________________________

VІ. Задайте до речення запитання за заданим питальним словом.
1.      They get up late ( Who)
2.      We have dinner at home. ( When)
3.      We usually go to the park. ( Where)
4.      He’ll see a new film next week. ( What film)

VІІ. Скласти речення з поданих слів.
1.      Brother/Your/can/English/well/speak__________________________________________
2.      Have/every/We/coffee/morning______________________________________________
3.      Two/is/now/o’clock/It______________________________________________________
4.      September/They/apples/in/pick______________________________________________
5.      New/does/She/coat/not/her/like______________________________________________

VІІІ. Зєднати слова з їхніми значеннями.
a)      Teacher                                                 1) a man who works in a newspaper
b)      B) Son                                                   2) a man or woman who teaches children at school
c)      Grandparents                                         3) a child ( boy) of parents
d)      Journalist                                               4) a person who drives cars
e)      Driver                                                    5) parents of our parents

ІХ.  Утворити вищий та найвищий ступені порівняння прикметників.
Old__________________________________________________________________________
Happy________________________________________________________________________
Interesting____________________________________________________________________
Beautiful______________________________________________________________________
Good_________________________________________________________________________

четвер, 3 березня 2016 р.

вівторок, 1 березня 2016 р.