"/> This is the blog of Zhyrna Inna Mykolaivna. The target of the blog is to help my pupils and their parents with learning English. Мета блогу допомогти учням та їх батькам вивчати англійську мову. А також поділитися своїми наробками.

пʼятниця, 30 вересня 2016 р.


                                                                 4-B,C

                          To be: past simple


четвер, 29 вересня 2016 р.

29 вересня була проведена інтелектуальна гра  " What? Where? When?' між учнями 4-Б класу. Ця гра розвиває комунікативну компетентність учнів, логічне мислення, увагу та здатність працювати в команді. ( Інші фото дивиться на сторінці мого блога Фотогалерея)середа, 28 вересня 2016 р.

                                                                          3-B,C

                                               Is, am, are


вівторок, 27 вересня 2016 р.

                                                          4-B,C
He plays football in the yard in summer.
He doesn't play football in the yard in summer.
Does he play football in the yard in summer?
Does he play football in the yard in summer or spring?
What does he do in the yard in summer?
Where does he play football in summer?
When does he play football in the yard?
Who plays football in the yard in summer?
  Складіть всі типи запитань до речень:
My father watches TV at home every evening.
She goes to Kyiv every month.

понеділок, 26 вересня 2016 р.

Теперішній тривалий час 3-B,C

Present Continuous

        Ми використовуємо цю часову форму, коли розповідаємо про події, що відбуваються в момент мовлення, зараз. Тому часто вживаємо слова now, at the moment.
         Перед дієсловом ставимо потрібну форму дієслова tbe (amisare)a саме дієлово вживається із закінченням ing.
(I)                        am
Результат пошуку зображень за запитом "playing football"
Результат пошуку зображень за запитом "she is sleeping"(He, she, it)          is      V ing
(We, you, they)   are
Наприклад: I am playing football.                       She is sleeping. 

                
Результат пошуку зображень за запитом "children swimming"                       They are swimming. Складіть і запишіть 7 речень за таблицею.       

I
He
My  friend
They
Mary
We
Nick and Jack

am
          is

are
reading  an  English  book
cleaning  the  room
going  to  the  cinema
playing  computer  games
working  in  the  yard
doing  the  homework
washing  up


now.
at the momentсубота, 24 вересня 2016 р.

4-B,C
The Present Simple (Indefinite) Tense
Теперішній простий (неозначений) час
       Ми використовуєму цю часову форму, коли розповідаємо про події, які відбуваютьсяпостійно, йдуть одна за одною. Також коли повідомляється загальновідомий факт.
        В цій часовій формі ми використовуємо дієслово без to. У третій особі однини (he, she, it) до дієслова додаємо закінчення –s, -es.
I play. – He plays.                           You go to school. – She goes to school.
We read. – Mary reads.                  They swim in summer. – My sister swims in  summer.
       Щоб утворити заперечну форму, використовуємо do not (dont), а в третій особі однини (he, she, it) does not (doesnt). Пам’ятайте, що після допоміжного дієслова does основне дієслово втрачає закінчення.
do+not=don’t
I  live  in  Lviv.
I  do  not  live  in  Lviv.
( I, we,  they,  you)
does+not=doesn’t
He  goes  to  school  every  day.
He  does not  go  to  school  every  day.
(He,  she,  it)
Щоб утворити запитання, поставимо допоміжні слова dodoes попереду речення.
-  We  skate  in  winter.                                       She  plays  tennis  in  summer.
  Do  we  skate  in  winter?                                 Does     she   play  tennis  in  summer?
  Yes,  we  do.  No,  we  don’t.                            Yes,  she  does.  No,  she  doesn’t.

Утворіть заперечні та питальні речення за зразком.

We  like  books  about children.                         He  plays  in  the  yard  in  the  evening.
We  don’t  like  books  about  children.            He doesn’t  play  in  the  yard  in  the  evening.
Do  we  like  books  about  children?                Does  he  play  in   the  yard  in  the  evening?

They  go  to  the  park  every  Sunday.               She  helps  her  mother  about  the  house.
We  speak  English  at  school.                            Tom  reads  English  books.пʼятниця, 23 вересня 2016 р.

вівторок, 20 вересня 2016 р.

пʼятниця, 16 вересня 2016 р.

                             4-B,C
 Любі діти, зайдіть на сторінку "Цікава граматика" і повторіть типи запитань.
They play fotball in the yard  every day.
They don't play football in the yard every day.
Do they play football  in the yard  every day?
Do they play football or tennis in the yard  every day?
What do they do in the yard  every day?
 Where do they play football every day?
When do they play football in the yard?
Who plays football in the yard every day?

четвер, 15 вересня 2016 р.

Результат пошуку зображень за запитом "Гринвіч"                            Увага! Конкурс!

Запрошую учнів 2,3 та 4 класів перевірити свої знання з англійської мови та стати учасникомВсеукраїнського конкурсу з англійської мови "Гринвіч", який відбудеться 24 листопада 2016 року.
Сума внеску одного учасника складає 20 гривень.

вівторок, 13 вересня 2016 р.

                                   4-B, C
1) Гра «Choose the right variant».
Прочитайте запитання та виберіть правильний варіант відповіді.
1. What do we usually make of bread, butter and cheese?
a) Pizza.                  b) Sandwich.
2. What game do we usually play with a ball?
a) Football.              b) Hockey.
3. What do we usually wash in the morning and in the evening?
a) Face.                    b) Plates.
4. When is it usually cold in Ukraine?
a) In summer.           b) In winter.
5. When is it usually hot in Ukraine?
a) In summer.           b) In winter.
2)  Вивчить англійські  прислів’я.
Never say never. — Ніколи не кажи «ніколи».
Never say die. —  Ніколи не здавайся.
Better late, than never. — Краще пізноніж ніколи.


Test №1

1. Вставити:   a   or   an.
1……atlas                    2 …… pen                    3……..timetable          
4……apple                   5……school                 6……orange.
2. Заменіть відповідним займенником. 
1. classroom -..........          2. guitars -..........          3. Jane -..........
     4. Emma and Clara-..........          5. Ronaldo-..........
     
3. Вставити: am, is, are
1. We…….eleven  years old.
2. Tim …….eighteen.
3. My  friends ……nice.
4. I……from Russia..
5. She…….in class 5
4. Вставити :  have   or  has
1. I……    got  a  sister.
2. Ann …..  got  a   ruler.
3. He………got a skateboard.
4. They….. got  many   friends.
5. Batman……got a cloak.
5. Скласти речення:
1.  this/ a/ is/ ruler.
2. lesson/ where/ the/ is/ Maths?
3.  has/ a/ got/ camera/ he?
4. friend/ Ann/ is/my.
5. have/ a/ I/ got/ not/ ruler.
6. Знайди зайве слово:
1. Sunday     Tuesday   Monday  October
2. maths     pen     science    geography
3. I       is    he     she

4. France   Russian   the UK   the USA