"/> This is the blog of Zhyrna Inna Mykolaivna. The target of the blog is to help my pupils and their parents with learning English. Мета блогу допомогти учням та їх батькам вивчати англійську мову. А також поділитися своїми наробками.

Grammar
The Present Simple (Indefinite) Tense
Теперішній простий (неозначений) час
       Ми використовуєму цю часову форму, коли розповідаємо про події, які відбуваютьсяпостійно, йдуть одна за одною. Також коли повідомляється загальновідомий факт.
        В цій часовій формі ми використовуємо дієслово без to. У третій особі однини (he, she, it) до дієслова додаємо закінчення –s, -es.
I play. – He plays.                           You go to school. – She goes to school.
We read. – Mary reads.                  They swim in summer. – My sister swims in  summer.
       Щоб утворити заперечну форму, використовуємо do not (dont), а в третій особі однини (he, she, it) does not (doesnt). Пам’ятайте, що після допоміжного дієслова does основне дієслово втрачає закінчення.
do+not=don’t
I  live  in  Lviv.
I  do  not  live  in  Lviv.
( I, we,  they,  you)
does+not=doesn’t
He  goes  to  school  every  day.
He  does not  go  to  school  every  day.
(He,  she,  it)
Щоб утворити запитання, поставимо допоміжні слова dodoes попереду речення.
-  We  skate  in  winter.                                       She  plays  tennis  in  summer.
  Do  we  skate  in  winter?                                 Does     she   play  tennis  in  summer?
  Yes,  we  do.  No,  we  don’t.                            Yes,  she  does.  No,  she  doesn’t.

Утворіть заперечні та питальні речення за зразком.

We  like  books  about children.                         He  plays  in  the  yard  in  the  evening.
We  don’t  like  books  about  children.            He doesn’t  play  in  the  yard  in  the  evening.
Do  we  like  books  about  children?                Does  he  play  in   the  yard  in  the  evening?

They  go  to  the  park  every  Sunday.               She  helps  her  mother  about  the  house.

We  speak  English  at  school.                            Tom  reads  English  books.


 PAST INDEFINITE(SIMPLE) TENSEДля того, щоб розповісти про події, що відбулися колись у минулому –вчора, позавчора, минулого тижня, на літніх канікулах, 2 дні тому – ми вживаємо Минулий Неозначений( Простий) Час( Past Indefinite) Tense.Як він утворюється? Для того, щоб наше речення і справді описувало МИНУЛУ подію, нам знадобиться ДРУГА ФОРМА ДІЄСЛОВА. Де її знайти, або як її утворити? Для цього треба пригадати, що всі дієслова англійської мови поділяються на дві групи: ПРАВИЛЬНІ та НЕПРАВИЛЬНІ дієслова(REGULAR and IRREGULAR VERBS).A тепер поговоримо про ДРУГУ ФОРМУ дієслова. У ПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ ДРУГА ТА ТРЕТЯ ФОРМА утворюється дуже просто – треба тільки додати ЗАКІНЧЕННЯ –ED. Наприклад:
 
Play-played
 jump – jumped
 translate - translated .

А вот що ж робити з неправильними дієсловами? Адже вони НЕПРАВИЛЬНІ –тобто, щось з ними не так… Ти вірно здогадався. Неправільні дієслова мають дуже різні ДРУГУ та ТРЕТЮ форми. Вони можуть співпадати з первою, як, наприклад CUT – CUT –CUT, PUT – PUT - PUT. Вони можуть співпадати одне з одною і відрізнятись від ПЕРШОЇ, як наприклад BRING – BROUGHT – BROUGHT CATCH – CAUGHT - CAUGHT. Вони можуть взагалі бути зовсім різними, як наприклад DO – DID – DONE, GO – WENT - GONE. Що ж робити? ТРЕБА ВЧИТИ! Вчити форми неправильних дієслів, як колись ти вчив таблицю множення. Де взяти ці форми? В словниках друга – та третя, якщо вони не співпадають – форми дієслів зазвичай подані у лабках після дієслова. В кінці підручника англійської мови та в кінці словників також зазвичай є ТАБЛИЦІ НЕПРАВИЛЬНИХ ДІЄСЛІВ. Отже, з другою формою розібрались: якщо неправильне дієслово – вчимо, або шукаемо в таблиці, якщо правільне – додаемо закінчення –ED.І саме цю форму використовуємо для опису минулих подій:
I WENT to school yesterday.
We PLAYED football last Sunday.
Просто? Просто! АЛЕ! ДРУГА ФОРМА ДІЄСЛОВА вживається ТІЛЬКІ У СТВЕРДЖУВАЛЬНИХ РЕЧЕННЯХ МИНУЛОГО НЕОЗНАЧЕНОГО(ПРОСТОГО) ЧАСУ(Past Indefinite(Simple) Tense). А що ж робити, якщо нам треба заперечити щось у минулому, чи запитати? Ось тут нам і знадобиться знання ПЕРШОЇ ФОРМИ та ДОПОМІЖНЕ ДІЄСЛОВО. Адже ти пам’ятаєш, що заперечення та питання утворюються ТІЛЬКІ з участю ДОПОМІЖНОГО ДІЄСЛОВА. Допоміжне дієслово в Минулому Неозначеному Часі(Past Indefinite(Simple) Tense) – DID.Тобто, заперечу вальна форма дієслова почнеться з DID NOT(DIDN’T), а питання – з DID. Для чого ж тоді нам ПЕРША ФОРМА? Англійці – дуже економні люди. Вони НІКОЛИ не використовують одне і те саме граматичне явища в реченні ДВІЧИ. І після DID всі дієслова ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО ПЕРШОЇ ФОРМИ( адже DID – це ДРУГА ФОРМА дієслова DO!). ЗАПАМЯТАЙ! Ми НЕ ПЕРЕКЛАДАЄМО допоміжні дієслова на українську мову – вони ТІЛЬКІ утворюють відповідну граматичну форму.Отже:
Я грав у футбол вчора– I PLAYED football yesterday.
Я НЕ грав у футбол вчора. – I DIDN’T PLAY football yesterday.
Ти ГРАВ у футбол вчора? – DID you PLAY football yesterday?
Він ходив до школи вчора.- He WENT to school yesterday.
Він не ходив до школи вчора. – He DIDN’T GO to school yesterday.Він не ходив до школи вчора? – DID he GO to school yesterday?
                                                                                                                  Prepositions
   

 The Degrees of Comparison of Adjectives
Ступені порівняння прикметників 

I.                    Одно- та деякі двоскладові прикметники (що закінчуються на –y, -ow, -er, -le та деякі з наголосом на другому складі) утворюють ступені порівняння так:
The positive degree
позитивний ступінь
The comparative degree порівняльний(than-ніж )
The superlative degree найвищий (of all-з усіх)
big
tidy
brave
complete
concise
bigger
tidier
braver
completer
conciser
(the) biggest
(the) tidiest
(the) bravest
(the) completest
(the) concisest

The comparative degree
She is taller than I am(me)/you are(you)/he is (him)/she is (her)/it is (it)/we are (us)/they are (them).
Peter’s box is smaller than mine/yours/hers/his/its/ours/theirs.
This house is bigger than that one.
These houses are bigger than those ones.
The superlative degree
She is the tallest of all the three sisters.
It is the tastiest ice-cream I have ever eaten.

II.                Багатоскладові прикметники утворюють ступені порівняння так:

The positive degree
позитивний ступінь
The comparative degree порівняльний(than-ніж )
The superlative degree найвищий (of all-з усіх)
interesting
beautiful
more interesting
more beautiful
(the) most interesting
(the) most beautiful

III.Винятки 
good – better – (the) bestbad – worse – (the) worst
many, much – more – (the) most
little – less – (the) least
far – farther (about the distance)/further – (the) farthest/furthest
(My friend lives farther from the centre of the town than I do. We are going to discuss this matter at our further meetings.)
old – older/elder (a member of the family)– (the) oldest/eldest

(My elder sister is 5 years older than me.)      

Prepositions of time: IN, ON and AT.
       At                                               inon
a specific timemonths, years,
seasons, decades
days and dates
at 3 o'clockin Mayon Sunday
at 10.30amin summeron Tuesdays
at noonin the summeron March 6th
at dinnertimein 1990on December 25th
at bedtimein the 90son Christmas day
at dawnin the next centuryon New Year's day
at sunrisein Julyon my birthday


Well, I’m sure you understand prepositions better now!

            Спеціальні запитання    

Who
хто
What
що, який
Where
де, куди
When
коли
Why
чому
How
як
How many
How much
скільки
Whose
чий
Which
котрий
What colour
якого кольору
What kind of
який
How old
скільки років


             Прийменники часу
До прийменників часу в англійській мові відносяться atinon. Часто виникає питання: який саме з цих прийменників потрібно вживати у конкретній ситуації: atin або on? В цій статті ви знайдете відповідь на своє питання.
Запам’ятайте найголовніше, що:
  • at використовується для позначення точного часу
  • in використовується з місяцями, роками, століттями та довгими періодами часу
  • on використовується з днями та датами
 Дивіться такожприйменники місцезнаходження: at, in, on

Таблиця з прикладами

atinon
точний часмісяці, роки, століття, тривалий період часудні та дати
at 3 o’clock (о 3 годині)in May (у травні)on Sunday (у неділю)
at 10.30am (о 10:30)in the winter (взимку)on Tuesdays (по середам)
at noon (у опівдні)in the summer (влітку)on 6 March (6 березня)
at dinnertime (в обід)in 1990 (у 1990)on 25 Dec. 2010 (26 грудня 2010)
at bedtime (під час сну)in the 1990s (у 1990-ті)on Christmas Day (на Різдво)
at sunrise (на сході сонця)in the next century (в наступному столітті)on Independence Day (на День незалежності)
at sunset (на заході сонця)in the Ice Age (під час Льодовикового періоду)on my birthday (на моє День народження)
at the moment (зараз)in the past/future (в майбутньому / минулому)on New Year’s Eve (на Новій рік)

Приклади речень з використанням прийменників часу at, in, on:
I have a meeting at 9 am. – У мене зустріч на 9 годин.
Do you think we will go to Jupiter in the future? – Як ти думаєш, чи полетимо ми до Юпітера в майбутньому?
Do you work on Mondays? – Ти працюєш по понеділках?
Також запам’ятайте вживання прийменника at  у цих стійких словосполученнях:
СловосполученняПереклад
at nightвночі
at the weekendв кінці тижня
at Christmas/Easterна Різво/Пасху
at the same timeв той самий час
at presentзараз
Якщо ви використовуєте слова lastnexteverythis, то прийменники atinon не вживаються:
I went to London last summer. – Я їздив до Лондона минулим літом.
He’s coming back next Sunday. – Він повертається наступної неділі.
I go home every Easter. – Я їжджу додому кожної Пасхи.
We’ll call you this evening.  - Ми передзвонимо тобі цього вечора.
Також запам’ятайте ці стійкі словосполучення, з якими використовується прийменник in:

СловосполученняПереклад
in the morning (s)вранці
in the afternoon(s)в день
in the evening(s)уввечері
http://easy-english.com.ua/prepositions-of-time-at-in-on/

     Типи запитань
1)    Загальне запитання.
 Загальне запитання починається із допоміжного дієслова  ( Do,does, did, shall,will…), форм дієслова ( am, is, are, was, were…), модальних дієслів ( can, may, must..) і потребує на себе коротку відповідь. Інтонація підвищується в кінці запитання.
For example:  Do you go to school every day?- Yes, I do.( No, I don’t)
                     Are you a pupil?- Yes, I am.( No, I am not)
                     Can your brother swim?-Yes, he can.( No, he cannot)
2)    Альтернативне запитання.
 Альтернативне запитання починається як і загальне із допоміжного, модального або із форм дієслова to be і складається як би з двох окремих загальних запитань звязаних між собою  словом or ( чи, або). Це запитання потребує на себе конкретну відповідь.
For example:  Do you like milk or juice?- I like juice.
                       Is your sister a pupil or a student?- She is a student.
                       Can you play football or tennis?- I can play football.

3)    Спеціальне запитання.
Спеціальне запитання починається із спеціальних слів (What, where, when, how many, how much, why…) і потребує на себе конкретну відповідь. В кінці запитання інтонація падає вниз.
         For example:  What is your name?- My name is….
                               Where do you live?- I live in Shostka.

                               When does your father have dinner?- My father have dinner at 2 o’clock.

Немає коментарів:

Дописати коментар