"/> This is the blog of Zhyrna Inna Mykolaivna. The target of the blog is to help my pupils and their parents with learning English. Мета блогу допомогти учням та їх батькам вивчати англійську мову. А також поділитися своїми наробками.

Distance Learning

                                                                    1-A,B

Частини тіла
                                           
                     3-А , 4-C    12.04.2019
Оберіть правильний варіант:
1.She does not (clean/cleans) the desk every day.
2. We (do not/does not) water flowers every day.
3.(Do/Does) they like to play snowballs in the park?
4. (Do/Does) he play tennis every day?
5. My sister (likes/like) to skate in winter.
6. They (swim/swims) in the river in summer

 3-А, 4-C      09.04.2019
Скласти речення з поданих слів:
1.Nick, little, boys, girls ,and, helps.
2.They, in summer, play, swim, and.
3.Tom, supper, at 7, has, o'clock.
4. He, seven, at, gets up, o'clock.
5.They, to the park, go, every day.
6. has, Lida, dinner, o'clock, at 2.
 Повторіть слова на диктант
 2-A,  3-A   08.04. 2019

Easter Vocabulary

                                              
                      3-A

Food test01.02.2019
                                                                            3-A
   1.С.80-записати нові слова у словник та вивчити їх.
   2. Впр.1,с.80-скласти та записати речення у зошиті.
   3.Впр.2, с.81-вивчити вірш.                                                          

                                      4-C
1. Пригадайте, як утворюються заперечні та питальні речення у майбутньому простому часі:Результат пошуку зображень за запитом "book shop"Mum will buy me a new book at the bookshop tomorrow.                          
Mum won't buy me a new book at the bookshop tomorrow.
Will mum buy me a new book at the bookshop tomorrow?
Will mum buy me a new book or comics at the bookshop tomorrow?
What will mum do tomorrow?
Where will mum buy me a new book tomorrow?
When will mum buy me a new book at the bookshop?
Who will buy me a new book at the bookshop tomorrow?

2. Самостійно утворіть запитання до речень та запишіть у зошит:  
Результат пошуку зображень за запитом "question"She will walk her dog in the park tomorrow.                      
Tim will come to school next Monday.                          1-А,В
 Повторіть слова з теми "Сім'я"
31.01.2019
                                                      4-С

Future Simple

Розповідаючи про майбутнє, використовуй майбутній простий час. Для цього потрібно  вжити will перед дієсловом

will go to London next summer. - Я поїду до Лондона наступного літа.
They will come soon. - Вони скоро прийдуть.
Іноді після I та we  використовують shall. Ця форма вважається дещо застарілою.

I shall be a doctor. - Я буду лікарем.
We shall do it. - Ми це зробимо.


Пригадайте, як утворити заперечні та питальні речення. Виконайте вправу письмово в зошитах.
                          3-A     
Впр.6, с.78-письмово, повторити слова
                                                  
                                                2-B,C

Любі діти! Зайдіть на сторінку Year 2 та пограйте в ігри


 30.01.2019


                                 3-А
1.Впр.7-читати, перекладати, впр.8-дати відповіді на запитання(письмово).
2. Пограйте в гру та повторіть слова.
                                                             
  29.01.2019
                                                            1-A,B
                                                             
                                  2-B,C

Переглянь відео, повтори слова за диктором вголос:
 28.01.2019 

                                                                       4-В
Впр.9,с 123-читати, перекладати,впр.10-дати відповіді на запитання( письмово)


                                          2-A 
 Впр.1,С.93- записати слова у словник,вивчити и прописати по рядку у зошиті


                                                                

Послухайте пісеньку та повторіть частини тіла тварин  
                                    
                                  
                                  2-B,C
Любі діти! Перегляньте відео і повторіть назви їжі та напоїв
  24.01.2019                                                          
                                      2-A
Любі діти! Перегляньте відео і повторіть назви диких тварин.

                                                               1-A,Б
Любі діти! З'єднайте велику літеру з маленькою.

Немає коментарів:

Дописати коментар